Aby przeczytać lub pobrać regulamin Szkoły pływania Olimp  i/lub Informacje RODO Szkoły pływania Olimp, kliknij w powyższy przycisk „Pobierz”. Regulamin zapisany jest w formacie PDF. Regulamin stanowi integralną część Umowy. Kopia Regulaminu dostępna jest również bezpośrednio u Organizatora w formie fizycznej.