Harmonogram zajęć

Harmonogram zajęć semestr 2019/2020

Istnieje możliwość płatności za semestr w dwóch lub trzech ratach.

Harmonogram zajęć w roku 2019/2020 – dzieci, młodzież, dorośli
Cennik zajęć dla dzieci/młodzieży w roku 2020