poziom
WIEK
wYMAGANIA
OPIS ZAJĘĆ
rodzic i ja
2-4 LATA

mALUSZKI

wymagania:
obecność rodzica/opiekuna

Podczas kursu będziemy się uczyć :

-oswojenia z wodą,

-umiejętności zanurzania twarzy pod wodę, świadomości związanej z wydychaniem powietrza pod wodę i wydłużania oddechu,

-równowagi w wodzie,

-umiejętności samodzielnego pływania z makaronem z pozycji na brzuchu i na plecach, połączonego ze skoordynowaną pracą nóg,

-zwiększania koncentracji podczas wykonywania ćwiczeń,

-rozluźnienia w wodzie,

-samodzielnego leżenia w wodzie na brzuchu, tzw. meduzy,

-samodzielnego leżenia w wodzie na plecach, tzw. rozgwiazdy/meduzy,

-nurkowania i skoków do wody,

-samodzielnego pływania w pozycji na brzuchu i na plecach krótkich odcinków basenu.

(rodzic z dzieckiem w wodzie)

poziom A0
4-5, 6-7 LAT

dZIECI

wymagania: brak

Kurs przewidziany dla dzieci od podstaw

Podczas kursu będziemy się uczyć :

-oswojenia z wodą: umiejętności zanurzania twarzy pod wodę, świadomości związanej z wydychaniem powietrza pod wodę i wydłużania oddechu,

-równowagi w wodzie,

-umiejętności samodzielnego pływania z makaronem w pozycji na brzuchu i na plecach, połączonego ze skoordynowaną pracą nóg,

-zwiększania koncentracji podczas wykonywania ćwiczeń,

-rozluźnienia w wodzie,

-samodzielnego leżenia w wodzie na brzuchu, tzw. meduzy,

-samodzielnego leżenia w wodzie na plecach, tzw. rozgwiazdy/meduzy,

-skoków do wody,

-nurkowania,

-samodzielnego pływania w pozycji na brzuchu i na plecach krótkich odcinków basenu.

-gry i zabawy w wodzie

(instruktor w wodzie z dziećmi)

poziom A1
4-5, 6-7 LAT

dZIECI

wymagania:

Kurs przewidziany dla dzieci oswojonych z wodą (potrafiących zanurzyć głowę pod wodę) i pływająych samodzielnie ze sprzętem (np. długi makaron)

Podczas kursu będziemy się uczyć:

-leżenia na brzuchu bez pomocy, tzw. meduzy,

-leżenia na plecach, tzw. rozgwiazdy/meduzy,

-samodzielnego dopłynięcia do liny i z powrotem do brzegu,

-pływania z krótkim makaronem w pozycji na brzuchu oraz na plecach,

-samodzielnego pływania na brzuchu oraz na plecach,

-nurkowania,

-samodzielnego skoku do wody z dopłynięciem do brzegu,

-zmiany pozycji ciała podczas płynięcia,

-elementarnego stylu grzbietowego oraz kraula,

-gry i zabawy

(instruktor w wodzie z dziećmi)

poziom A1/A2
5-7 LAT

dZIECI

wymagania:
Kurs przewidziany dla dzieci bardzo dobrze oswojonych z wodą i dzieci potrafiących przepłynąć samodzielnie (bez sprzętu) krótkie odcinki basenu (3-5m.) oraz pływających samodzielnie ze sprzętem (np. długi makaron)

Podczas kursu będziemy się uczyć:

-samodzielnego pływania dłuższych odcinków na plecach bez zatrzymania,

-samodzielnego pływania dłuższych odcinków na brzuchu bez zatrzymania,

-nurkowania z wyławianiem zatapiaków,

-elementarnego stylu grzbietowego,

-elementarnego pływania kraulem,

-elementarnego ruchu delfinowego,

-elementarnej pracy nóg do stylu klasycznego,

-skoku na główkę z brzegu

poziom a2
5-7 lat

Dzieci

wymagania:
Kurs przewidziany dla dzieci pływających samodzielnie na plecach oraz brzuchu (bez sprzętu) dłuższych odcinków basenu (15-25m)

Podczas kursu będziemy doskonalić i uczyć się:

-nauka elementarnej techniki kraula,

-nauka elementarnej techniki stylu grzbietowego,

-nauka elementarnej pracy nóg do stylu klasycznego,

-nauka elementarnego ruchu delfinowego,

-równowagi w wodzie ze zmianą pozycji ciała,

-pływania pod wodą na dłuższym dystansie,

-skoku na główkę z brzegu.

poziom B0
8-9, 10-12 LAT

Dzieci i młodzież

wymagania: brak

Kurs przewidziany dla dzieci i młodzieży od podstaw

Podczas kursu będziemy doskonalić i uczyć się:

-świadomej kontroli oddechu pod wodą,

-utrzymywania w wodzie równowagi,

-kształcić zdolności motoryczne i koordynacyjne,

-skok do wody z kontynuacją pływania,

-leżenia na brzuchu bez pomocy, tzw. meduzy,

-leżenia na plecach, tzw. rozgwiazdy/meduzy,

-przepłynięcia basenu na plecach bez zatrzymania,

-przepłynięcia  basenu na brzuchu bez zatrzymania,

-zmiany pozycji ciała podczas płynięcia,

-nurkowania,

-elementarnego kraula,

 -elementarnego grzbietu,

poziom B1
8-9, 10-13 LAT

dZIECI I mŁODZIEŻ

wymagania:
Kurs przewidziany dla dzieci i młodzieży potrafiących pływać samodzielnie (min. basen bez zatrzymania) na plecach oraz brzuchu (bez sprzętu). Dziecko pływa „swoim stylem”. ;)

Podczas kursu będziemy doskonalić i uczyć się:

-nauki i doskonalenia techniki kraula,

-nauki i doskonalenia techniki stylu grzbietowego,

-pracy nóg do stylu klasycznego,

-ruchu delfinowego,

-elementów pływania sportowego,

-pływania pod wodą na dłuższym dystansie,

-skoku na główkę z brzegu oraz ze słupka

poziom b1/b2
8-9, 10-12, 13+ lat

Dzieci i młodzież

Kurs przeznaczony dla dzieci i młodzieży, która pływa kraulem oraz grzbietem w stopniu elementarnym.  Style do poprawy techniki ;)

Podczas kursu będziemy doskonalić i uczyć się:

-doskonalenia techniki kraula,

-doskonalenia techniki stylu grzbietowego,

-pracy nóg  i rąk do stylu klasycznego,

-koordynacji pracy rąk i nóg w stylu klasycznym

-pracy nóg i rąk w stylu delfinowym,

-koordynacji pracy rąk i nóg w stylu delfinowym,

-elementów pływania sportowego,

-pływania pod wodą na dłuższym dystansie,

-skoku startowego,

-nawrotów.

poziom b2
8-9, 10-12, 13+ LAT

Dorośli od podstaw

Wymaganie umiejętności: Kraul i grzbiet na bardzo dobrym poziomie. Kraul z oddechem „na boku”

Podczas kursu będziemy doskonalić i uczyć się:

-doskonalenia techniki kraula,

-pływanie kraulem sprinterskim,

-pływanie kraulem ekonomicznym, ze zwróceniem uwagi na pracę nóg 2-uderzeniową,

-pływanie kraulem dłuższych dystansów,

-doskonalenia techniki stylu grzbietowego,

-pracy nóg  i rąk do stylu klasycznego,

-koordynacji pracy rąk i nóg w stylu klasycznym i doskonalenie całego stylu,

-pracy nóg i rąk w stylu delfinowym,

-koordynacji pracy rąk i nóg w stylu delfinowym i doskonalenie całego stylu,

-pływania pod wodą na dłuższym dystansie,

-skoku startowego,

-nawrotów,

 

– elementy ratownictwa wodnego.

poziom b2/c1
10-12, 13-15, 16+

dzieci i młodzież

Wymagania:
Kurs przeznaczony dla dzieci i młodzieży pływającej kraulem i grzbietem w stopniu bardzo dobrym, znajomość podstaw stylu klasycznego (żabki) i delfinowego lub style te na poziomie min. elementarnym

Podczas kursu będziemy doskonalić i uczyć się:

-doskonalenia techniki kraula,

-pływanie kraulem sprinterskim-kajakowym, ze zwróceniem uwagi na 6-udeczeniową  pracę nóg zsynchronizowaną z pracą rąk, wymuszającą rotację

-pływanie kraulem ekonomicznym FQS – Total Immersion , ze zwróceniem uwagi na pracę nóg 2-uderzeniową i ekonomiczny ruch ramion,

-pływanie kraulem dłuższych dystansów,

-doskonalenia techniki stylu grzbietowego, ze zwróceniem uwagi na synchronizację pracy nóg 6ud. z pracą rąk oraz chwytem wody,

-koordynacji pracy rąk i nóg w stylu klasycznym i doskonalenie całego stylu,

-pracy nóg i rąk w stylu delfinowym,

-koordynacji pracy rąk i nóg w stylu delfinowym i doskonalenie całego stylu,

-rozróżnienie ekonomicznego delfina i sportowego stylu delfinowego,

-pływania pod wodą na dłuższym dystansie-cały basen

-skoku startowego,

-nawrotów do każdego stylu,

-doskonalenie czucia wody we wszystkich 4 stylach,

-doskonalenie chwytu wody i „wysokiego łokcia pod wodą” we wszystkich 4 stylach,

– elementów ratownictwa wodnego.

poziom c1
10-12, 13-15, 16+

dorośli kontynuacja

Wymagania:
Umiejętność pływania 4 stylami na poziomie min. bardzo dobrym

Podczas kursu będziemy doskonalić i uczyć się:

-doskonalenia techniki kraula,

-pływanie kraulem sprinterskim-kajakowym, ze zwróceniem uwagi na 6-udeczeniową  pracę nóg zsynchronizowaną z pracą rąk, wymuszającą rotację

-pływanie kraulem ekonomicznym FQS – Total Immersion , ze zwróceniem uwagi na pracę nóg 2-uderzeniową i ekonomiczny ruch ramion,

-umiejętność wyliczenia długości kroku pływackiego i frekwencji ruchów,

-pływanie kraulem dłuższych dystansów,

-doskonalenia techniki stylu grzbietowego oraz sprinterskiego stylu grzbietowego, ze zwróceniem uwagi na synchronizację pracy nóg 6ud. z pracą rąk oraz chwytem wody,

-koordynacji pracy rąk i nóg w stylu klasycznym i doskonalenie całego stylu,

-sprinterski styl klasyczny,

-pracy nóg i rąk w stylu delfinowym,

-koordynacji pracy rąk i nóg w stylu delfinowym i doskonalenie całego stylu,

-rozróżnienie ekonomicznego delfina i sportowego stylu delfinowego,

-sprinterski styl delfinowi,

-pływania pod wodą na dłuższym dystansie-cały basen/ dwa baseny

-skoku startowego,

-nawrotów do każdego stylu,

-doskonalenie czucia wody we wszystkich 4 stylach,

-doskonalenie chwytu wody i „wysokiego łokcia pod wodą” we wszystkich 4 stylach,

-elementy ratownictwa wodnego: skok ratowniczy, holowanie, pierwsza pomoc

-zadania treningowe sprinterskie, średnio-dystansowe oraz na długim dystasie

 

poziom d0
18+ 20+ 30+ 40+ 50 + 60+

dorośli od podstaw

wymagania: brak
OSOBY DOROSŁE- nauka pływania od podstaw

Podczas kursu będziemy się uczyć :

-oswojenia z wodą: umiejętności zanurzania twarzy pod wodę, świadomości związanej z wydychaniem powietrza pod wodę i wydłużania oddechu,

-równowagi w wodzie

-rozluźnienia w wodzie,

-samodzielnego leżenia w wodzie na brzuchu,

-samodzielnego leżenia w wodzie na plecach,

-samodzielnego pływania w pozycji na brzuchu i na plecach krótkich odcinków basenu.

-nauka i doskonalenie techniki kraula,

– nauka oddechu w kraulu,

-pływanie kraulem ekonomicznym FQS – Total Immersion ,

-nauka stylu grzbietowego,

-skoki do wody.

Instruktor: przebywa w wodzie podczas zajęć

poziom d1
18+ 20+ 30+ 40+ 50 + 60+

dorośli

Wymagania: zanurzenie głowy pod wodę i Oswojenie z wodą oraz umiejętność pływania na plecach oraz na brzuchu min. 25 m/ pływanie „swoim stylem” ;)

Podczas kursu będziemy doskonalić i uczyć się:

-nauka i doskonalenia techniki kraula,

-doskonalenie oddechu w kraulu,

-pływanie kraulem ekonomicznym FQS – Total Immersion , ze zwróceniem uwagi na pracę nóg

 2-uderzeniową i ekonomiczny ruch ramion,

-nauka i doskonalenia techniki stylu grzbietowego,

-nauka pracy rąk i nóg w stylu klasycznym i koordynacja stylu,

-nauka pracy nóg i rąk w stylu delfinowym,

-koordynacji pracy rąk i nóg w stylu delfinowym i doskonalenie całego stylu,

-skok do wody i pływanie pod wodą.

Instruktor: przebywa w wodzie i na brzegu wg potrzeb kursantów

poziom d1/d2
18+ 20+ 30+ 40+ 50 + 60+

dorośli

Wymagania: zanurzenie głowy pod wodę i Oswojenie z wodą oraz umiejętność pływania kraulem i grzbietem w stopniu podstawowym/
elementarnym

Podczas kursu będziemy doskonalić i uczyć się:

-nauka i doskonalenia techniki kraula,

-doskonalenie oddechu w kraulu,

-pływanie kraulem ekonomicznym FQS – Total Immersion , ze zwróceniem uwagi na pracę nóg

 2-uderzeniową i ekonomiczny ruch ramion,

-nauka i doskonalenia techniki stylu grzbietowego,

-nauka pracy rąk i nóg w stylu klasycznym i koordynacja stylu,

-nauka pracy nóg i rąk w stylu delfinowym,

-koordynacji pracy rąk i nóg w stylu delfinowym i doskonalenie całego stylu,

-skok do wody i pływanie pod wodą.

Instruktor: przebywa w wodzie i na brzegu wg potrzeb kursantów

poziom d2
18+ 20+ 30+ 40+ 50 + 60+

dorośli 

Wymagania:
Opanowanie techniki pływania kraulem i grzbietem na poziomie bardzo dobrym.

Podczas kursu będziemy doskonalić i uczyć się:

– doskonalenie techniki kraula,

-doskonalenie oddechu w kraulu,

-pływanie kraulem ekonomicznym FQS – Total Immersion , ze zwróceniem uwagi na pracę nóg 2-uderzeniową i ekonomiczny ruch ramion,

-umiejętność wyliczenia długości kroku pływackiego i frekwencji ruchów,

-doskonalenia techniki stylu grzbietowego,

-nauka pracy rąk i nóg w stylu klasycznym i koordynacja stylu,

-nauka pracy nóg i rąk w stylu delfinowym,

-koordynacji pracy rąk i nóg w stylu delfinowym i doskonalenie całego stylu,

-doskonalenie czucia wody we wszystkich 4 stylach,

-doskonalenie chwytu wody i „wysokiego łokcia pod wodą” we wszystkich 4 stylach,

-nauka i doskonalenie nawrotów.

poziom d3
18+ 20+ 30+ 40+ 50 + 60+

dorośli

Wymagania:
Opanowanie techniki pływania kraulem i grzbietem na poziomie bardzo dobrym. Opanowanie techniki stylu klasycznego (żaba) oraz stylu delfinowego w stopniu min. elementarnym i wyżej ;)

Podczas kursu będziemy doskonalić i uczyć się:

-doskonalenia techniki kraula,

-pływanie kraulem sprinterskim-kajakowym, ze zwróceniem uwagi na 6-udeczeniową  pracę nóg zsynchronizowaną z pracą rąk, wymuszającą rotację

-pływanie kraulem ekonomicznym FQS – Total Immersion , ze zwróceniem uwagi na pracę nóg

2-uderzeniową i ekonomiczny ruch ramion,

-umiejętność wyliczenia długości kroku pływackiego i frekwencji ruchów,

-pływanie kraulem dłuższych dystansów,

-doskonalenia techniki stylu grzbietowego oraz sprinterskiego stylu grzbietowego, ze zwróceniem uwagi na synchronizację pracy nóg 6ud. z pracą rąk oraz chwytem wody,

-koordynacji pracy rąk i nóg w stylu klasycznym i doskonalenie całego stylu,

-sprinterski styl klasyczny,

-pracy nóg i rąk w stylu delfinowym,

-koordynacji pracy rąk i nóg w stylu delfinowym i doskonalenie całego stylu,

-rozróżnienie ekonomicznego delfina i sportowego stylu delfinowego,

-sprinterski styl delfinowi,

-pływania pod wodą na dłuższym dystansie-cały basen

-skoku startowego,

-nawrotów do każdego stylu,

-doskonalenie czucia wody we wszystkich 4 stylach,

-doskonalenie chwytu wody i „wysokiego łokcia pod wodą” we wszystkich 4 stylach,

-elementy ratownictwa wodnego: skok ratowniczy, kraul ratowniczy, holowanie

 

-zadania treningowe sprinterskie, średnio-dystansowe oraz na długim dystansie