WARTO WIEDZIEĆ PRZEZ ZAPISEM

INFORMACJE, KTÓRE WARTO WIEDZIEĆ PRZED ZAPISEM NA KURS GRUPOWY

Poniższe informacje dotyczą przede wszystkim kursów grupowych.
Prosimy o zapoznanie się z poniższą treścią.


Podczas decyzji dotyczącej zapisu na kurs (zwłaszcza długoterminowy) uwzględnij:

-Termin zajęć tj. dzień oraz godzinę zajęć
 Dzień i godzina zajęć są niezmienne przez cały okres kursu. Zajęcia odbywają się cyklicznie co tydzień o tej samej porze. Sprawdź, czy na pewno termin nie koliduje z innymi Twoimi lub Uczestnika zajęć zajęciami lub czy w trakcie trwania kursu inne obowiązki nie nałożą się na wybrany termin. Jeśli okaże się, że w innych grupach nie mamy miejsc, niestety nie będziemy mogli w trakcie trwania kursu zmienić i zaproponować Ci innego terminu zajęć.


-Lokalizację basenu oraz czas dojazdu na basen
 Warto wcześniej sprawdzić, czy lokalizacja basenu jest dla Ciebie odpowiednia. Uwzględnij i sprawdź wcześniej, czy podczas dojazdu nie ma korków oraz czy znajdziesz miejsce parkingowe. Dodatkowo upewnij się, czy masz zapas czasu w wypadku niepożądanych zdarzeń takich jak: utrudnienia drogowe spowodowane wypadkiem, złe warunki atmosferyczne, remont drogi.  

-Pora zajęć
 
Pamiętaj, że we wrześniu o 17:00 jest jasno, lecz w grudniu o tej samej porze jest już ciemno. Sprawdź, czy na pewno zdążysz na zajęcia po pracy lub czy plan lekcji/zajęć nie ulegnie zmianie podczas trwania kursu.
 W przypadku zapisu dziecka, sprawdź czy nie będzie zmęczone o tej porze zajęć lub czy zajęcia nie kończą się zbyt późno i nie wpłynie to na wstawanie kolejnego dnia ;)
 Upewnij się, czy zajęcia również nie są zbyt wcześnie. Czy jesteś wypoczęty i posilony przed zajęciami.
 Dodatkowo jeśli np. pracujesz na 3 zmiany, na pewno nie uda Ci się uczestniczyć we wszystkich zajęciach. Zastanów się w takim wypadku nad innym rozwiązaniem.

-Czas trwania kursu
 Uwzględnij, czy na pewno odpowiada Ci przewidziany czas trwania kursu. Sprawdź to zwłaszcza przy kursie rocznym. Warto też zwrócić uwagę na zmianę warunków pogodowych w lato, jesienią oraz zimą. Zastanów się również, czy zapisując się na kurs, nie masz w planach w połowie kursu przeprowadzki uniemożliwiającą Ci udział w kursie lub dłuższy wyjazd poza miasto.
 
-Warunki obiektu w którym odbywa się kurs
Część informacji o warunkach obiektu dostępna jest tutaj: https://olimp24.com/gdzie-uczymy/, część w Regulaminie basenu, z którym warto zapoznać się na basenie. Najlepiej jednak przyjść na basen przed zapisaniem się na kurs i samodzielnie sprawdzić czy odpowiada on Twoim wymaganiom. Sprawdź głębokość basenu, rozmiar basenu, temperaturę wody na basenie, temperaturę powietrza na basenie, szatnie na basenie- wielkość i ewentualną dostępność szatni rodzinnych, natryski, czystość obiektu i inne. W wypadku zapisu pełnoletniej osoby, proponujemy wcześniej wykupić bilet oraz sprawdzić, czy wybrany obiekt spełnia Państwa oczekiwania. W przypadku zapisu dziecka, dobrze jest przyjść wcześniej z dzieckiem na basen.

-Chęć udziału w kursie (należy również uwzględnić długoterminowe cykliczne zajęcia)
 Jeśli osoba pełnoletnia zapisuje się na kurs, zazwyczaj jest świadoma z czasu trwania kursu. W wypadku zapisu niepełnoletniego uczestnika, należy również uwzględnić preferencje dzieci do uczestnictwa w dodatkowych zajęciach. To pełnoprawny opiekun/rodzic decyduje o uczestnictwie dziecka i podejmuje decyzje o chęci udziału w kursie. Prosimy o przemyślane wybory rodziców oraz uwzględnienie preferencji oraz charakteru dzieci. Opiekun pełnoprawny podpisując umowę na udział w kursie, bierze również na siebie odpowiedzialność za ewentualny brak chęci do uczestnictwa w zajęciach dziecka.

-Wyjazdy
 
Jeśli często wyjeżdżasz w celach służbowych lub wakacyjnych, uwzględnij to podczas zapisu. Gdy wyjazdy powielają się w okresie weekendowym, uwzględnij przy wyborze terminy od poniedziałku do piątku.

-Odpłatność za zajęcia
 
Odpłatność za zajęcia odbywa się „z góry”. Jest to iloczyn liczby zajęć w kursie i jednostkowej ceny zajęć. Liczba zajęć uwarunkowana jest od harmonogramu kursu.
 Płatność może być dokonana jednorazowo „z góry” za cały kurs lub w ratach. Dokładne warunki płatności przedstawione są w Umowie oraz Regulaminie.
 Płatność odbywa się niezależnie od obecności kursanta na zajęciach. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z uiszczenia opłaty za kurs. Kursant płaci za cały kurs niezależnie od liczby zajęć w których uczęszczał. Sprawdź proszę czy odpowiadają Ci warunki płatności. Jeśli chodzisz na zajęcia nieregularnie, sprawdź czy możliwość udziału w zajęciach indywidualnych będzie lepsza dla Ciebie. Zajęcia indywidualne po wcześniejszym uzgodnieniu, mogą być opłacane na podstawie fizycznej obecności i udziału w zajęciach.

-Możliwość odrobienia zajęć
 
Po wcześniejszym zgłoszeniu swojej nieobecności, masz możliwość do odrobienia swojej nieobecności z inną grupą. Warunki sposobu zgłaszania nieobecności i umawiania się na odrobienie, maksymalna liczba zajęć, wcześniejszy czas zgłaszania nieobecności reguluje Regulamin i Umowa.
 Nieobecność, którą można odrobić należy zgłosić przez aplikację  ActiveNow z min. dzień przed wypadającymi zajęciami do g. 12:00. Odrabianie nieobecności odbywa się po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności uczestnika z innej grupy. Maksymalna liczba impulsów do odrobienia przewidziana na kurs roczny (wrzesień-czerwiec)) to 5.  
Wyjaśnienie: Liczba uczestników w grupie musi zostać zachowana, zgodnie z liczbą planowaną. Odrabianie zajęć nie może wiązać się z utratą dla stałych uczestników komfortu zajęć. 

-Rezygnacja z kursu w trakcie jego trwania
 
Warunki rezygnacji z kursu przez uczestnika opisane są w Regulaminie Szkoły pływania Olimp. Dokładne objaśnienie znajduje się poniżej. Przed zapisem na cały kurs, upewnij się czy na pewno odpowiadają Ci warunki rezygnacji. Pamiętaj, że stanowisz znaczną część grupy i jest dla Ciebie przewidziane miejsce na cały okres kursu.

-Wstrzymanie zajęć
 
Uwaga! Organizator nie przewiduje możliwości wstrzymania zajęć nieodpłatnie lub obniżenia kosztów za zajęcia w których uczestnik nie uczestniczy.
 Zajęcia są pełnopłatne, nieobowiązkowe. Uczestnik ma prawo do niekorzystania z zajęć według swoich preferencji.
Wyjaśnienie: Duża część stałych opłat to koszty stałe Organizatora. Nie jest możliwy zapis na część zajęć w trakcie kursu (podczas wstrzymania zajęć) innego uczestnika.  
 Nie jest możliwe zawieszenie grupy. Organizator nie przewiduje do długoterminowego kontynuowania grup nierentownych, wynikających ze wstrzymania zajęć przez uczestników.

 

-Choroby w trakcie trwania kursu oraz rezygnacja z kursu z powodów chorobowych,

W przypadku chorób przewidziane jest możliwość odrabiania zajęć zgodnie z ustaleniami umowy.
UWAGA! W chwili obecnej Organizator nie przewiduje innych specjalnych wyjątków oraz form rezygnacji z kursu dla osób rezygnujących z kursu z powodu choroby.
 
Jeśli często zdarzają Ci się przypadki chorobowe, lub w okresie zimowym jesteś Ty lub Twoje dziecko bardziej podatny na infekcje, uwzględnij to przy zapisie na kurs. Pamiętaj, że kurs całoroczny trwa również w zimę.  Do wyboru są również krótkie kursy np. 3-miesięczne, wiosenne lub zajęcia indywidualne.
 

W przypadkach uniemożliwiających dłuższy udział w kursie z powodów chorobowych, prosimy o indywidualny kontakt z Organizatorem pod adresem e-mailowym: olimp.kontakt@gmail.com
 Każdy przypadek staramy się traktować indywidualnie, lecz pamiętaj, że udział w kursie definiują Warunki Umowy oraz Regulamin.
UWAGA! W chwili obecnej w ofercie Szkoły pływania Olimp niestety nie ma możliwości wstrzymania nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie zajęć. Organizator nie przewiduje również wyjątków dla osób rezygnujących z kursu z powodów chorobowych.

Prosimy, sprawdź czy odpowiadają Ci w takich przypadkach Warunki Rozwiązania Umowy. 
Zależy nam by, nie rozwiązywać grup w trakcie ich trwania oraz by utrzymać grupy rentowne.
Organizator nie przewiduje dopłat pozostałych uczestników do zajęć w momencie rezygnacji z kursu przez innego uczestnika. Organizator nie przewiduje w chwili obecnej dodatkowej formy Ubezpieczenia od nagłej rezygnacji z kursu.  

Organizator w zależności od indywidualnego przypadku może zaproponować zwiększenie liczby zajęć do odrobienia. W przypadku chęci rezygnacji z kursu Organizator może zaproponować zastąpienie miejsca Uczestnika Rezygnującego z kursu, przez innego uczestnika zaproponowanego przez uczestnika rezygnującego z kursu bez dodatkowych opłat, pod warunkiem zgodności poziomu umiejętności pływackich i wieku nowego uczestnika z grupą oraz podpisanie przez uczestnika zaproponowanego umowy na pozostały okres trwania kursu.
  

-Wyjazdy
 
Upewnij się, że wyjazdy nie będą kolidowały z Twoimi zajęciami.

-Prowadzący zajęcia
 
Sprawdź przed zapisem, czy prowadzący zajęcia spełnia Twoje oczekiwania. Jeśli Twoje dziecko lub Ty preferujecie wybraną płeć nauczyciela pływania, upewnij się przed zajęciami kto poprowadzi kurs.
 Możesz zapytać również o umiejętności oraz doświadczenie instruktora prowadzącego.
 W przypadku zapisu na kurs i braku informacji o osobie prowadzącej, upewnij się podczas pierwszych zajęć, że prowadzący Ci odpowiada. W przypadku chęci zmiany grupy ze względu na osobę prowadzącą, poinformuj Organizatora jak najszybciej po pierwszych zajęciach.
 Cała kadra przeszkolona jest z metodyki oraz form prowadzenia zajęć.

Uwaga WAŻNE! Od 2019 r. Organizator nie przewiduje zapisu na zajęcia grupowe do grupy prowadzonej przez  danego prowadzącego.
 Zmianie może ulec prowadzący ze względu na swą dyspozycyjność, ustalenia wyboru grup z Organizatorem. Na czas trwania kursu przewidziany jest niezmienny prowadzący. W przypadku choroby lub niedyspozycyjności, prowadzący może ulec zmianie na pojedyncze zajęcia lub cały okres kursu.
Wybór prowadzącego w 100% zapewniany jest podczas zajęć indywidualnych.
 
 -Sposób prowadzenia zajęć
 
Upewnij się, że odpowiada Ci preferowana przez nas metodyka i forma prowadzenia zajęć. Jeśli prowadzimy kursy, możesz przyjść i zobaczyć jak wyglądają nasze zajęcia. Możesz również spytać się telefonicznie o interesujące Cię kwestie w prowadzeniu zajęć. Mamy swoją metodykę i koncepcję, której się trzymamy i która się sprawdza.

-Czy wiek dziecka lub umiejętności psycho-motoryczne są odpowiednie do udziału w zajęciach
 
Upewnij się, czy dziecko jest gotowe do udziału w zajęciach grupowych. Możesz wcześniej przyjść samodzielnie na basen i sprawdzić jak dziecko zachowa się w wodzie. Dodatkowo, sprawdź czy dziecko jest wystarczająco samodzielne do udziału w zajęciach bez udziału rodzica. Jeśli dziecko niechętnie wchodzi do wody bez rodzica, sytuacja ta może nie ulec zmianie w czasie bez dodatkowych form w postaci wizyt rodzica z dzieckiem na basenie lub dodatkowych zajęć indywidualnych. W przypadku choroby i braku informacji ze strony rodzica o zachowaniu się dziecka lub nieznajomości zachowania się dziecka, nieobecność uważana jest przez Organizatora jako odbyte zajęcia, ze względu na rezerwację miejsca w wybranej grupie.

-Umiejętności motoryczne dzieci
 
Upewnij się, że dziecko potrafi skoncentrować uwagę podczas zajęć. Możesz to zrobić podczas pierwszych zajęć lub na podstawie doświadczenia i obserwacji z innych zajęć dziecka. Dodatkowo sprawdź, czy dziecko wykona tzw. małpkę po krawędzi basenu, czy ma wystarczająco dużo siły i umiejętności do utrzymania samodzielnie makaronu pod pachami. Upewnij się, że dziecko jest na tyle skoncentrowane i świadome, że nie wypuści celowo lub niechcący makaronu. Są to podstawowe zadania na basenie, które na pewno przydadzą się już podczas pierwszych zajęć.
 

-Poziom grupy
 
Poziom grupy przed zapisem, ustalany jest przez Uczestnika na podstawie opisów poziomów dostępnych na stronie Organizatora: https://olimp24.com/opis-poziomow/
 Sprawdź, czy wybrany poziom zgadza się z rzeczywistym podczas pierwszych zajęć.
 Organizator stara się uśredniać poziom w zależności od poziomu umiejętności uczestników grupy. Dobór ćwiczeń dostosowany jest do poziomu umiejętności, w taki sposób by najlepiej radzący uczestnicy uczyli się nowych zagadnień i rozwijali postępy w nauce i doskonaleniu pływania a słabiej radzący sobie uczestnicy byli w stanie wykonywać ćwiczenia.
 W wypadku niewielkiego zróżnicowania poziomu w grupie, uzależnionego od indywidualnego czasu przyswajanego nowych elementów przez uczestników, prowadzący zajęcia może zadawać różne ćwiczenia o zróżnicowanej trudności dla uczestników. Przy zapisie na zajęcia indywidualne, pamiętaj że poziom zależny jest od wszystkich uczestników grupy.

-Inne, takie jak: zmiany planów, wyjazdy, zabiegi, zmiany godzin pracy, brak środka transportu itp.
 
Przy zapisie na kurs grupowy, zwłaszcza długoterminowy, prosimy o wybieganie w przyszłość. Wszelkie regulacje związane z kursami zawarte są w Regulaminie, inne formy i wątpliwości mogą zostać wyjaśniane indywidualnie przed zapisem.

Prosimy o przemyślane zapisy na kurs.

Regulamin Szkoły pływania Olimp

UWAGA!


Przed zapisaniem się na kurs, prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem Szkoły pływania Olimp.
W Regulaminie zdefiniowane są najważniejsze informacje dotyczące kursu.
Regulamin dostępny jest: 
-na stronie: https://olimp24.com/regulamin/,
podczas zapisów on-line przez stronę internetową w postaci check-box’u z odnośnikiem: „ Zapoznałem się i akceptuję treść regulaminu Szkoły pływania OLIMP. *
-u Organizatora w postaci kopii fizycznej.

Prosimy o zapoznanie się również z okresem odbywania się zajęć grupowych (czasem trwania umowy) oraz harmonogramem zajęć – integralnej części umowy. 

Uczestnik zajęć lub Opiekun potwierdza Zapoznanie się z Regulaminem oraz Harmonogramem zajęć przez zawarcie Umowy o prowadzenie zajęć nauki i doskonalenia pływania w trybie grupowym. Zaakceptowanie a niezaznajomienie się z Regulaminem lub Harmonogramem zajęć nie zwalnia z postanowień Umowy.