Wakacyjne kursy pływania

Poniżej w grafiku zajęć przesyłamy propozycję zajęć w lipcu i sierpniu na basenach przy Hotelu Gem oraz na basenie przy ul. Teatralnej we Wrocławiu. Widoczne grupy powstały zgodnie z liczbą zainteresowań danym poziomem zajęć w okresie wakacyjnym,

Do regularnych zajęć grupowych na pozostałych basenach we Wrocławiu, Wałbrzychu  oraz Bielanach Wroc. wracamy już od września – będzie to kurs roczny: wrzesień – czerwiec.

Jeśli nie widzicie terminu lub poziomu dla siebie w kursach wakacyjnych, wybierzcie proszę basen oraz nazwę grupy: KURSY WAKACYJNE  – inny poziom– tam wpiszcie swój poziom w polu „dodatkowe informacje” (może być orientacyjny) oraz termin w którym chcielibyście zajęcia. Będziemy tworzyć jeszcze dodatkowe grupy. Jak tylko zgłoszą chęć udziału 3 os. na tym samym poziomie, utworzymy dla Was grupę :)

Zapraszamy również na zajęcia indywidualne w wakacje.

Dodatkowe informacje o kursach wakacyjnych:

Informacje o starcie kursu:

-Wskazany termin startu kursu jest terminem planowanym;

-Kurs wakacyjny rozpocznie się po zapisie min. 5 uczestników na wskazany termin;

-Termin pierwszych zajęć może ulec zmianie w przypadku zbyt małej liczby chętnych uczestników na wskazany termin;

-O pierwszych zajęciach Organizator poinformuje uczestnika SMS-em min 1 dzień przed startem zajęć;

Informacje o zajęciach oraz płatnościach:

-Jednostkowe zajęcia trwają 60 minut;

-Koszt kursu to liczba zajęć x 45 zł.;

-Kwota kursu obejmuje również wejście uczestnika na basen i rezerwację toru basenowego dla grupy;

-Płatność za kurs dokonywana jest „z góry” – przed pierwszymi zajęciami, (w przypadku rozpoczęcia opóźnienia kursu- organizator zwróci przelewem nadpłatę);

-Rezerwacja miejsca odbywa się po opłacie kursu;

-Ze względu na niewielką liczbę zajęć w kursach wakacyjnych- nie ma tzw. lekcji testowych;

Odrabianie niewykorzystanych zajęć:

-Jest możliwość odrabiania zajęć do końca trwania kursu wakacyjnego, po poprzednim zgłoszeniu nieobecności z min. 1-dniowym wyprzedzeniem w systemie ActiveNow;

-Propozycje terminów na odrobienie zajęć pojawiają się w systemie w momencie zgłoszenia innego uczestnika nieobecności;

-Organizator nie gwarantuje możliwości odrobienia zajęć w kursach wakacyjnych- dostępne terminy są zależne od zgłaszanych nieobecności przez innych uczestników;

Dodatkowe informacje:

Ze względu na okres wakacyjny-urlopowy, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany instruktora w trakcie trwania kursu (w terminie urlopu instruktora prowadzącego)

Dokonując zapisu, uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Szkoły pływania Olimp oraz w/w informacjami.

Dokonując zapisu uczestnik oświadcza, że nie ma przeciwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w kursie.