W załącznikach przesyłamy dokumenty na nasz wyjazd w terminie
31.07-09.08: wykaz kadry, umowę i kartę kwalifikacyjną, informacje i regulamin wypoczynku, zatwierdzenie wypoczynku przez Kuratorium Oświaty oraz opinia P-poż Państwowej Straży Pożarnej, potwierdzających spełnienie wymagań przeciwpożarowych ośrodka.

Zwracamy się oraz z prośbą o zapoznanie ze wszystkimi załącznikami oraz wydrukowanie oraz uzupełnienie pliku „DOKUMENTY- Pogorzelica 31.07-9.08-1”, w którym znajdują się dwie kopie umowy, karta kwalifikacyjna oraz oświadczenia.

Po wypełnieniu, prosimy o przesłanie skanu wypełnionych dokumentów drogą elektroniczną na adres: kolonie.olimp@gmail.com
W tytule e-maila prosimy o wpisanie: turnus 3 – imię i nazwisko uczestnika.
Będziemy wdzięczni również za chronologiczne skany stron oraz parafki na każdej stronie :)

Zwracamy się również z prośbą o zabranie ze sobą wyżej wymienionych uzupełnionych dokumentów w dniu wyjazdu.

Nie możemy się już doczekać! Szykujcie się i do zobaczenia wkrótce ?