Rodzaj zajęć: Rodzic i ja
WIEK: 2-4 lata

Wymagania: brak

Opis zajęć:
zajęcia z rodzicem w wodzie: oswojenie z wodą, podstawy nauki pływania, gry i zabawy połączo