Harmonogram zajęć

Harmonogram zajęć semestr 2019/2020

Istnieje możliwość płatności za semestr w dwóch lub trzech ratach.